Дано температуру вивести агретаний стан лід все складно 1-99 вода 100

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
#1.1
# Дано температуру вивести агретаний стан (<0 - лід, 0 - все складно, 1-99 - вода, 100+ - газ)
# 12 -> water
# 22222 -> gas
temperature_1, temperature_2 = 22222, 12
if temperature_1 < 0:
print(temperature_1,'- Лід')
elif temperature_1 == 0:
print(temperature_1,'- все складно')
elif temperature_1 > 0 and temperature_1 <=99:
print(temperature_1,'- вода')
else:
print(temperature_1,'- газ')
if temperature_2 < 0:
print(temperature_2,'- Лід')
elif temperature_2 == 0:
print(temperature_2,'- все складно')
elif temperature_2 > 0 and temperature_2 <=99:
print(temperature_2,'- вода')
else:
print(temperature_2,'- газ')
#1.2
# Дано 3 числа, вевести їх в порядку зростання
# 3 12 7 -> 3 7 12
numbers = [3, 12, 7]
numbers.sort()
print(numbers)
#1.3
# Дано 3 числа, перевірити чи одне з них є дільником 2х інших
#12, 4, 48 -> True
#2, 3, 5 -> False
x=[12, 4, 48]
y=[2, 3, 5]
#1.4
# Дано рядок, вивести його довжину
# aabbcc -> 6
x='aabbcc'
print(len(x))
#1.5
# Дано рядок з більш ніж 10 символів, вивести його без перших 2 і останніх 3х символів
# qwertyuiop -> ertyu
x='qwertyuiop'
print(x[2:-3])
#1.6
# Дано рядок, замінити всі літери І на 1, а О на 0
# THERE IS SOME POINT IN THIS TASK -> THERE 1S S0ME P01NT 1N TH1S TASK
x='THERE IS SOME POINT IN THIS TASK'
y=x.replace('I','1')
print(y.replace('O','0'))
#1.7
# Дано дані (ім'я та вік) побудувати привітання за шаблоном
# Vasya, 23, Dear <name> we are happy to congratulate you with your <age> birtday -> Dear Vasya we are happy to congratulate you with your 23 birtday
name, age='Vasya', '23'
print('Dear '+name+' we are happy to congratulate you with your '+age+' birtday')