php Create an array and push on the names of your closest family and f

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
<?php
// Create an array and push on the names
// of your closest family and friends
$array = array();
array_push($array, "a");
array_push($array, "b");
array_push($array, "c");
// Sort the list
$array = sort($array);
// Randomly select a winner!
$winner_number = rand(0, count($array) - 1);
$winner = $array[$winner_number];
// Print the winner's name in ALL CAPS
$winner = strtoupper($winner);
print ($winner);
?>