Здравствуйте Роман Вы наверное чего-то не поняли на защите Или недослы

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
Здравствуйте, Роман!
Вы, наверное, чего-то не поняли на защите? Или недослышали, что идентичных фрагментов в разных курсовых быть
не может??? Я ждал, что Вы принесете новый вариант, но безуспешно. Вы лишь заглянули, чтобы откосить от модуля.
Высылаю основные формальные замечания по курсовому:
1. АНОТАЦІЯ: ще буде доповнена другою частиною?
2. ВСТУП: мабуть об’єктом курсового проектування є процеси проектування програмного забезпечення
інтелектуальних систем; предметом – методи функціонального (структурного) і об’єктно-орієнтованого аналізу
і проектування інтелектуальних систем; метою проектування інтелектуальної системи автоматизації…. . А перед
ними, якось треба перейти від задачі автоматизації таксі (до речі, автоматизуєте Ви не таксі, яа якісь процеси,
пов’язані з їх диспетчеризацією) до задачі розробки відповідної інтелектуальної системи, першим етапом якої
є етап проектування. Звідси вже виходять об’єкт, предмет і мета, які можна доповнити основними задачами, які
треба вирішити у проекті.
3. АНАЛІЗ ПО: стислий опис задачі доцільно доповнити глосарієм, стислим описом концепції та прикладами
основних варіантів використання.
4. IDEF0: надто пагубна практика здирання текстів у свого товариша. Опишіть у цьому розділі не процес
розробки системи автоматизації таксі, а процес функціонування системи. І краще не заглядайте у курсовий
Коломійчука взагалі.
5. IDEF0: наводити FEO-діаграму та виконувати розчеплення і злиття моделей у курсовому проекті мабуть
не потрібно.
Єфімчук – після захисту
1. ТИТУЛКА: поміняйте Ваховську на Ярового А.А.
2. ІНД.ЗАВДАННЯ: зроблено не по формі. Треба взяти зразок з методички.
3. ІНД.ЗАВДАННЯ: заповніть протокол №9 від 21 січня 2014 р.;термін здачі – 17 квітня 2014 р.; дата видачі
завдання – 28 січня 2014 р.
4. ІНД.ЗАВДАННЯ: треба додати середовище проектування і залишити не більш 4 інших основних пунктів.
5. ІНД.ЗАВДАННЯ: перелік графічного матеріалу має містити назви рівно 4-х плакатів, які мають співпадати з
написами у штампах плакатів.
6. АНОТАЦІЯ: курсовий проект присвячений проектуванню «інтелектуальної системи….» і розглядає не тільки питання
функціонального моделювання. але й об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування даної системи.
7. ЗМІСТ: Назви розділів, на відміну від назв підрозділів (які у Вас відсутні), мають містити повну інформацію
про свій зміст. Наприклад 1.АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ СЛУЖБИ ТАКСІ; СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ І
ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ СЛУЖБИ ТАКСІ і т.д
8. ЗМІСТ: СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: називається просто ЛІТЕРАТУРА
9. У РОБОТІ МАЮТЬ БУТИ 3 додатки: ТЗ, СЦЕНАРІЇ ВАРІАНТІВ ВИКОРИСТАННЯ, ЛІСТИНГ згенерованої за результатами
проектування програми. Всі пишуться у змісті з назвами.
10 ЗМІСТ: код проекту в штампі змісту не правильній.
11 ЗМІСТ: треба навчитися рівно форматувати номера сторінок.
12. ВСТУП: об’єктом курсового проектування є процеси проектування програмного забезпечення інтелектуальних
систем; предметом – методи функціонального (структурного) і об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування
інтелектуальних систем; метою проектування інтелектуальної системи автоматизації….
13. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ: має містити загальні вимоги до проектованої системи, глосарій, основну і ідеї
концепції проекту і укрупнені приклади варіантів використання системи, які в подальшому будуть деталізуватися в
проекті. Ці чотири пункти навіть можна оформити окремими параграфами.
14. РИСУНКИ: нумеруються у межах розділів або усієї роботи, але не підрозділів. Тобто, когут складатись не більше
ніж з двох цифр, розділених точкою.
15. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ…: має починатися з мети, точки зору визначення моделі та опису області дії.
АБСОЛЮТНО виключається здача до архіву двох курсових з ідентичними рисунками, навіть якщо написи на рисунках
відрізняються. Думайте сами і створюйте власні рисунки!!! І треба робити це якнайшвидше, оскільки четвер –
останній день здачі курсових до архіву без бігунка, а я думаю, що Вам знадобиться як мінімум дві ітерації з
вдосконалення записки.
16. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ…: не треба двічі наводити ідентичні рисунки під різними
номерами(2.1.5 і 2.1.1; 2.1.6 і 2.1.2; 2.1.8, 2.1.3), достатньо в текст вказати, що ці рисунки ідентичні.
Взагалі незрозуміло навіщо вони потрібні в проекті????
17. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ…: текст записки має бути зв’язним, без вкраплень посередині текстів розділі
якихось незрозумілих речень типу: «Виконайте розчеплення та злиття моделей…». Це ж не звіт з лабораторної роботи.
Інша справа, Ви можете написати «Виконаємо розчеплення та злиття моделей…», хоча абсолютно незрозуміло навіщо це
робити в курсовому проекті. Сюди йдуть не повні тексти =звітів з лабораторних, а те, що вписується в заланий процес
проектування.
18. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ…: наприкінці сторінок записок (14,15,16,…) не може
залишатися більше двох пустих рядків. У таких випадках треба підтягувати текст з наступної сторінки.
19. IDEF3: знов нікому не потрібні копії роботи Коломічука…
20. IDEF3: будь ласка, заберить з записки усі фрази типу: «Побудувати OSTN діаграму для процесу верхнього рівня».
21. ДІАГРАМИ ПОТОКІВ ДАНИХ: повний плагіат. Все переробити.
22. УТОЧНЕННЯ ПОЧАТКОВОГО ПОИСУ…: не треба детально описувати всі варіанти використання, вони мають бути у
додатку Б. Треба описати лише ті варіанти, для ких будете розробляти відповідні UML діаграми.
23. СТОР.33: дивна картинка з дивним номером 11.1???
24. ВИСНОВКИ: Взагалі-то (не дивлячись на численні прикладу з Інтернету), висновки – не є анотацію, тобто
переліком того, що було зроблено в проекті. Вони мають бути певними умовиводами по результатах роботи. Пункти
повинні починатися словами: проаналізовано, показано, здійснено, і т. ін, але й далі, усередині пункту, має
наводиться якась нова інформація. Наприклад, проаналізовано [що саме], що показало переваги [які саме], які
обумовлюються [чим саме]. Показано, що за умов [яких саме], метод [який саме] має переваги перед іншими
у [чому саме], за рахунок того, що [що саме]. Запропоновано підхід [який саме], який надає переваги у [чому
саме], за рахунок [чого саме]. Бажано сформулювати хоча б 2 – 3 висновки саме у такому стилі (можна на додаток
до існуючих). Можна тут й навести думки щодо перспективності досліджень, щодо причин доцільності застосування
певних інструментальних засобів, реалізації певних функцій.
25. ЛІТЕРАТУРА: починаючі з 9джерела оформлені не за ДСТУ (кінчилася шпаргалка на номері 8?) !?!
26. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ: не є додатком. Має бути рівно 4 плакати, кожен з одного аркушу. . На лицевій стороні
аркушу друкується рамка зі штампом, а сам плакат друкується на зворотній стороні аркушу. Назва плакату
друкується великими буквами НАД плакатом і повторює назву зі штампу та інд. завдання. Рисунки плакату треба
первформатувати таким чином, щоб їх можна було розташувати вертикально.
Их надо как можно скорее переделать и принести мне переделанный распечатанный вариант, который наверняка
придется подрабатывать еще раз. Если не успеете проделать две итерации до четверга -
будете сдавать курсовой по бегунку. Та профанация защиты, возможностью которой Вы воспользовались, может
принести Вам оценку лишь при наличии курсового, который можно сдать в архив. То, что есть сейчас, сдать
нельзя. Окончательная оценка также будет определяться уже без защиты, качеством оформления курсового.
У меня уже есть серьезные сомнения насчет того, что она достигнет уровня 4-х.
У меня будет в понедельник третий урок, так что буду ждать Вас пере или после него. но, не долго.
Присылать электронные версии на проверку больше не надо. Печатайте черновик и я буду его черкать в Вашем
присутствии. Иначе с вами, по-видимому, не полуится. Слишком много времени уходит на проверку таких, с
позволения сказать, курсовых.
Успехов!
Владимир Месюра