geometry verbose mode preamble result driver xetex paper custom layout

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
*geometry* verbose mode - [ preamble ] result:
* driver: xetex
* paper: custom
* layout: <same size as paper>
* layoutoffset:(h,v)=(0.0pt,0.0pt)
* modes: includefoot showframe
* h-part:(L,W,R)=(71.13188pt, 469.47049pt, 56.9055pt)
* v-part:(T,H,B)=(56.9055pt, 731.23584pt, 56.9055pt)
* \paperwidth=597.50787pt
* \paperheight=845.04684pt
* \textwidth=469.47049pt
* \textheight=701.23584pt
* \oddsidemargin=-1.1381pt
* \evensidemargin=-1.1381pt
* \topmargin=-21.33955pt
* \headheight=14.0pt
* \headsep=0.0pt
* \topskip=10.0pt
* \footskip=0.0pt
* \marginparwidth=65.0pt
* \marginparsep=11.0pt
* \columnsep=10.0pt
* \skip\footins=11.74382pt plus 5.21892pt minus 2.61029pt
* \hoffset=0.0pt
* \voffset=0.0pt
* \mag=1000
* \@twocolumnfalse
* \@twosidefalse
* \@mparswitchfalse
* \@reversemarginfalse
* (1in=72.27pt=25.4mm, 1cm=28.453pt)