списки list знайти кількість елементів масиві list dog cat frog cow pr

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
списки (list)
- знайти кількість елементів в масиві
list = ['dog', 'cat', 'frog', 'cow']
print(len(list))
- знайти кількість елементів в масиві рівних даному
list = ['dog', 'cat', 'frog', 'cow']
input = input('Елемент: ') # как сделать ввод, чтобы прога видела несколько слов, как несколько элементов списка, а не как один?
if input in list:
print(list.count(input))
else:
print('0')
- дано список чисел - знайти суму всіх елементів
list = [1, 23, 523, 6, 765, 8, -2, 0]
print(sum(list))
- дано список чисел - знайти максимум елементів
list = [1, 23, 523, 6, 765, 8, -2, 0]
print(max(list))
- дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
list = [1, 23, 523, 6, 765, 8, -2, 0]
print(sum(list) / len(list))
- дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
list = ['1', '23', '523', '6', '765', '8', '-2', '0']
print(' '.join(list))
- дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
list = [1, 23, 523, 6, 765, 8, -2, 0]
new_list = [i * 2 for i in list[1::2]] + [i * 3 for i in list[0::2]]
print(new_list) # как сделать вывод нового списка красивее?
- дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
list = [1, 23, 523, 6, 765, 8, -2, 0]
for i in list:
if i % 7 == 0:
print('True')
else:
print('False')
- дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від’ємний елемент
list = [1, 23, 523, 6, 765, 8, -2, 0]
for i in list:
if i < 0:
print('Від’ємний елемент у списку:', i)
- дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі парні числа
list = [1, 23, 523, 6, 765, 8, -2, 0]
for i in list:
if i % 2 == 0:
list.remove(i)
print(list) # ответ [1, 23, 523, 765, -2], почему выводится число -2 ?
- дано текст (рядок) - розбити його на слова
string = 'hellomyworld'
print(string[0:5], string[5:7], string[7:])
- дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
list = [1, 23, 523, 6, 765, 8, -2, 0]
print(list[5:])
- дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів
list = [1, 23, 523, 6, 765, 8, -2, 0]
print(list[1:-1])
словники (dict)
- надрукувати пари (ключ, значення)
dict1 = {
'cat': 1,
'dog': 2,
'frog': 3,
'cow': 4
}
print(dict1)