знайти кількість елементів масиві знайти кількість елементів масиві рі

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
# - знайти кількість елементів в масиві
[1, 3, 5, 6] -> 4
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
[1, 2, 1, 2, 1, 3], 2 -> 2
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
[1, 3, 5, 6, 8] -> 23
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
[1, 3, 5, 6, 8] -> 8
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
[1, 3, 5, 6, 8] -> 4.6
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
[1, 3, 5, 6, 8] -> '1 3 5 6 8'
# - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
[1, 3, 5, 6, 8] -> [2, 9, 10, 18, 16]
# - дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
[1, 3, 5, 6, 8] -> False
[7, 0, 14, 210] -> True
# - дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
[1, 3, 5, 6, 8] -> False
[1, 3, -5, 6, 8] -> True
# - дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі парні числа
[1, 3, 5, 6, 8] -> [6, 8]
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
"quick brown fox jumps over the lazy dog" -> ['quick', 'brown', 'fox', 'jumps', 'over', 'the', 'lazy', 'dog']
# - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [7, 12, 1111, 19]
# - дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів словники (dict)
[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111]