знайти кількість елементів масиві len знайти кількість елементів масив

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
# - знайти кількість елементів в масиві
x=[1, 3, 5, 6]
len(x)
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
x=[1, 2, 1, 2, 1, 3]
y = 2
count=0
for i in x:
if i==y:
count+=1
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
x=[1, 3, 5, 6, 8]
sum(x)
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
x=[1, 3, 5, 6, 8]
max(x)
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
x=[1, 3, 5, 6, 8]
y=sum(x)/len(x)
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
x=[1, 3, 5, 6, 8]
y=str()
for i in x:
y=y+str(i)
res = ' '.join(y)
# - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
x=[1, 3, 5, 6, 8]
for i in range(len(x)):
if i%2==0:
x[i]=x[i]*2
else:
x[i] = x[i] * 3
# - дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
x=[1, 3, 5, 6, 8]
y=[7, 0, 14, 210]
def func(arg):
if all([i%7==0 for i in arg]):
return True
else:
return False
# - дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
x=[1, 3, 5, 6, 8]
y=[1, 3, -5, 6, 8]
def f(arg):
if any([i<=0 for i in arg]):
return True
else:
return False
# - дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі парні числа
x=[1, 3, 5, 6, 8]
y=[]
for i in x:
if i%2==0: # if i%2!=0: щоб видалити всі парні числа
y.append(i)
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
s="quick brown fox jumps over the lazy dog"
s.split(' ')
# - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
x=[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
y=x[5:]
# - дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів
x=[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
y=x[1:-1]
# - дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає кілікість раз це число зустрічається у списку
x=[6, 5, 3, 5, 9, 5, 4, 4, 3, 2, 7, 3, 6, 7, 2]
d=dict()
for i in x:
if i in d:
d[i]+=1
else:
d[i]=1
y=[7, 7, 4, 2, 8, 9, 2, 6, 4, 8, 8, 5, 7, 3, 2]
d1=dict()
for i in y:
if i in d1:
d1[i]+=1
else:
d1[i]=1
# - дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає останній індекс входження такого числа
x=[7, 7, 4, 2, 8, 9, 2, 6, 4, 8, 8, 5, 7, 3, 2]
y=[4, 6, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 3]
d=dict()
d1=dict()
for i in range(len(x)):
d[x[i]]=i
for i in range(len(y)):
d1[y[i]]=i
# - дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає список індексів на яких воно зустрічається
x=[4, 6, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 3]
d=dict()
for i in range(len(x)):
if x[i] in d:
d[x[i]].append(i)
else:
d[x[i]]=[i]
# - дано список рядків - сформувати список словників де кожен словник - це символ - кількість входжень
s="abracadabra somethingnewforus testandtestagain"
l=s.split(' ')
final_list=[]
for i in range(len(l)):
final_list.append(dict())
for j in l[i]:
if j in final_list[i]:
final_list[i][j]+=1
else:
final_list[i][j] = 1
# - дано два словника ключ-число - додати ці словники (якщо ключ зустрічається в обох - то значення додати, інакше - ключ-значення)
d={2: 8, 5: 11, 7: 3, 1: 5, 45: 14}
d1={3: 13, 5: 10, 8: 2, 1: 3, 45: 8, 4: 14}
for i in d:
if i in d1:
d1[i]+=d[i]
else:
d1[i]=d[i]
# - дано два списки слів - повернути список слів, які зустрічаються в першому списку частіше ніж у другому
l1=["q", "qq", "w", "w", "ww", "as"]
l2=["a", "q", "qq", "qq", "ww"]
final_l=[]
for i in l1:
if l1.count(i)>l2.count(i) and i not in final_l:
final_l.append(i)