знайти кількість елементів масиві len знайти кількість елементів масив

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
# - знайти кількість елементів в масиві
#[1, 3, 5, 6] -> 4
len([1, 3, 5, 6])
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
#[1, 2, 1, 2, 1, 3], 2 -> 2
count = 0
given_num = 2
for i in [1, 2, 1, 2, 1, 3]:
if i == given_num:
count += 1
print(count)
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
#[1, 3, 5, 6, 8] -> 23
count = 0
for i in [1, 3, 5, 6, 8]:
count = count + i
print(count)
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
#[1, 3, 5, 6, 8] -> 8
max_num = 0
for i in [1, 3, 5, 6, 8]:
if i > max_num:
max_num = i
print(max_num)
# max([1, 3, 5, 6, 8])
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
#[1, 3, 5, 6, 8] -> 4.6
float(sum([1, 3, 5, 6, 8]) / len([1, 3, 5, 6, 8]))
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
#[1, 3, 5, 6, 8] -> '1 3 5 6 8'
str([1, 3, 5, 6, 8]).replace(',', '')
# - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
#[1, 3, 5, 6, 8] -> [2, 9, 10, 18, 16]
result = list()
for i in enumerate([1, 3, 5, 6, 8]):
if i[0] % 2 == 0:
result.append(i[1] * 2)
else:
result.append(i[1] * 3)
print(result)
# - дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
#[1, 3, 5, 6, 8] -> False
#[7, 0, 14, 210] -> True
state = True
for i in [1, 3, 5, 6, 8]:
if i%7 != 0:
state = False
break
print(state)
# - дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
#[1, 3, 5, 6, 8] -> False
#[1, 3, -5, 6, 8] -> True
state = False
for i in [1, 3, -5, 6, 8]:
if i < 0:
state = True
break
print(state)
# - дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі не парні числа
#[1, 3, 5, 6, 8] -> [6, 8]
res = list()
for i in [1, 3, 5, 6, 8]:
if i % 2 == 0:
res.append(i)
print(res)
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
#"quick brown fox jumps over the lazy dog" -> ['quick', 'brown', 'fox', 'jumps', 'over', 'the', 'lazy', 'dog']
"quick brown fox jumps over the lazy dog".split()
# - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
#[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [7, 12, 1111, 19]
[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19][5:]
# - дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів словники (dict)
#[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111]
[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19][1:-1]