знайти кількість елементів масиві list1 print ind for ind value in enu

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
# - знайти кількість елементів в масиві
[1, 3, 5, 6] -> 4
list1 = [1, 3, 5, 6]
print([ind for ind, value in enumerate(list1)][-1] + 1)
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
[1, 2, 1, 2, 1, 3], 2 -> 2
list2 =[1, 2, 1, 2, 1, 3]
value = 2
counter = 0
for i in list2:
if value == i:
counter += 1
print(counter)
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
[1, 3, 5, 6, 8] -> 23
list3 = [1, 3, 5, 6, 8]
counter = 0
for i in list3:
if i != None:
counter += i
print(counter)
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
[1, 3, 5, 6, 8] -> 8
list4 = [1, 3, 5, 6, 8]
counter = 0
for i in list4:
if i > counter:
counter = i
print(counter)
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
[1, 3, 5, 6, 8] -> 4.6
list5 = [1, 3, 5, 6, 8]
num = 0
counter = 0
for i in list5:
if i != None:
num += i
counter += 1
print(num/counter)
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
[1, 3, 5, 6, 8] -> '1 3 5 6 8'
list7 = [1, 3, 5, 6, 8]
print([value * 2 if i % 2 == 0 else value * 3 for i, value in enumerate(list7)])
# - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
[1, 3, 5, 6, 8] -> [2, 9, 10, 18, 16]
list7 = [1, 3, 5, 6, 8]
print([value * 2 if value != None and i % 2 == 0 else value * 3 if value != None else None for i, value in enumerate(list7)])
# - дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
[1, 3, 5, 6, 8] -> False
[7, 0, 14, 210] -> True
list8 = [7, 0, 14, 210]
for i in list8:
if i % 7 != 0 and i != None:
print(False)
break
else:
print(True)
# - дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
[1, 3, 5, 6, 8] -> False
[1, 3, -5, 6, 8] -> True
list9 = [1, 3, -5, 6, 8]
for i in list9:
if i < 0 and i != None:
print(True)
break
else:
print(False)
# - дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі парні числа
[1, 3, 5, 6, 8] -> [6, 8]
list10 = [1, 3, 5, 6, 8]
print([i for i in list10 if i != None and i % 2 == 0])
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
"quick brown fox jumps over the lazy dog" -> ['quick', 'brown', 'fox', 'jumps', 'over', 'the', 'lazy', 'dog']
row11 = 'quick brown fox jumps over the lazy dog'
print(row11.split(' '))
# - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [7, 12, 1111, 19]
list12 = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print(list12[5:])
# - дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів словники (dict)
[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111]
list13 = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print(list13[1:-1])