знайти кількість елементів масиві numbers1 print len numbers1 знайти к

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
# - знайти кількість елементів в масиві
# [1, 3, 5, 6] -> 4
numbers1 = [1, 3, 5, 6]
print(len(numbers1))
# - знайти кількість елементів в масиві, рівних заданому числу
# [1, 2, 1, 2, 1, 3], 2 -> 2
numbers9 = [1, 2, 1, 2, 1, 3]
a = 2
b = 0
for i in numbers9:
if i == 2:
b += 1
print(b)
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
# [1, 3, 5, 6, 8] -> 23
numbers4 = [1, 3, 5, 6, 8]
print(sum(numbers4))
# - дано список чисел - знайти максимальний елемент
# [1, 3, 5, 6, 8] -> 8
numbers3 = [1, 3, 4, 6, 8]
print(max(numbers3))
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масиву
# [1, 3, 5, 6, 8] -> 4.6
numbers5 = [1, 3, 5, 6, 8]
avg = sum(numbers5) / len(numbers5)
print(avg)
# - дано список чисел - сформувати рядок, де всі ці числа записані через прогалину
# [1, 3, 5, 6, 8] -> '1 3 5 6 8'
num = [1, 3, 5, 6, 8]
print(*num)
# - дано список чисел - сформувати список, де елементи на парних позиціях перемножені на 2, а на непарних - на 3
# [1, 3, 5, 6, 8] -> [2, 9, 10, 18, 16]
#didn't get to this one
# - дано список чисел - перевірити, чи всі елементи кратні 7
# Couldn't solve this one
# [1, 3, 5, 6, 8] -> False
# [7, 0, 14, 210] -> True
# numbers2 = [7, 0, 14, 210]
# for i in numbers2:
# if i % 7 == 0:
# print("true")
# else:
# print("false")
# - дано спиоск чисел - перевірити, чи є в ньому від'ємний елемент
# [1, 3, 5, 6, 8] -> False
# [1, 3, -5, 6, 8] -> True
# This one gives "true" or "false" for each element in array, not for the whole array, so it probably is a wrong solution
numbers6 = [1, 3, -5, 6, 8]
for i in numbers6:
if i < 0:
print(f"{i} is negative: true")
else:
print(f"{i} is positive: false")
# - дано список чисел - сформувати список з попереднього, де видалені всі НЕпарні числа
# [1, 3, 5, 6, 8] -> [6, 8]
#Something wrong with index in if, couldn't solve
numbers7 = [1, 3, 5, 6, 8]
for i in range(0, len(numbers7)):
if numbers7[i] % 2 != 0:
del numbers7[i]
# numbers7.pop(i)
print(numbers7)
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
# "quick brown fox jumps over the lazy dog" -> ['quick', 'brown', 'fox', 'jumps', 'over', 'the', 'lazy', 'dog']
words = "quick brown fox jumps over the lazy dog"
result = words.split(" ")
print(result)
# - дано список - повернути його частину, починаючи з 5того елементу
# [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [7, 12, 1111, 19]
numbers2 = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print(numbers2[4::])
# - дано список - повернути його частину без 1шого і останнього елементів словники (dict)
# [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111]
#Didn't get the task, what was supposed to do with dict
numbers8 = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print(numbers8[1:-1])