PHP PHPSESSID qplt3hkt0nb82r6rhsqk a0gvk6 Значення сессії PHPSESSID Co

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?PHP
$PHPSESSID = 'qplt3hkt0nb82r6rhsqka0gvk6'; //Значення сессії PHPSESSID в Cookie браузера
$page = 'weua.info/id1'; //сторінка,до якої потрібно підключитись
if($weua = curl_init('https://'.$page.'')) //якщо можлива cURL ініціалізація
{ //то
curl_setopt($weua,CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']); //пишемо свій юзер-агент
curl_setopt($weua,CURLOPT_REFERER,'https://weua.info/'); // пишемо реферер (звідки прийшли)
curl_setopt($weua,CURLOPT_TIMEOUT,60); //кількість секунд очікування відповіді від сервера (тут 60)
curl_setopt($weua,CURLOPT_COOKIE,'PHPSESSID='.$PHPSESSID.''); //тут пишемо сессію,за допомогою якої авторизувались на weua
//кажемо серверу,що не потрібно перевіряти SSL сертифікат (який є на weua)
curl_setopt($weua, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($weua, CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); // включаємо вивід отриманих даних в змінну
$vhid = curl_exec($weua); //підключаємося,записавши дані в змінну
echo $vhid; //виводимо на екран
curl_close($weua); //закриваємо підключення
}
else //інакше
{
echo 'Ініціалізація не можлива';
}
?>