Дано температуру вивести агретаний стан лід все складно 1-99 вода 100

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
# Дано температуру вивести агретаний стан (<0 - лід, 0 - все складно, 1-99 - вода, 100+ - газ)
import random
temp = random.randrange(-100, 200)
if temp < 0:
print(f"{temp} degree(s): it's ice")
elif temp >= 100:
print(f"{temp} degree(s): it's gas")
elif temp == 0:
print(f"{temp} degree(s): it's complicated")
elif (temp >= 1) and (temp <= 99):
print(f"{temp} degree(s): it's water")
else:
print("Something went wrong")
# Дано 3 числа, вивести їх в порядку зростання
# 3 12 7 -> 3 7 12
numbers = [3, 12, 7]
numbers.sort()
print(numbers)
# Дано 3 числа, перевірити чи одне з них є дільником 2х інших
# Couldn't solve this one
# 12, 4, 48 -> True
# 2, 3, 5 -> False
# array1 = [12, 4, 48]
# for i in array1:
# if array1[] % array1[] == 0:
# print('true')
# else:
# print('false')
# Дано рядок, вивести його довжину
# aabbcc -> 6
a = 'aabbcc'
print(len(a))
# Дано рядок з більш ніж 10 символів, вивести його без перших 2 і останніх 3х символів
# qwertyuiop -> ertyu
variable = 'qwertyuiop'
print(variable[2:-3])
# Дано рядок, замінити всі літери І на 1, а О на 0
# THERE IS SOME POINT IN THIS TASK -> THERE 1S S0ME P01NT 1N TH1S TASK
str1 = "THERE IS SOME POINT IN THIS TASK"
str1 = str1.replace("I", "1")
str1 = str1.replace("O", "0")
print(f"Version 1 with replace: {str1}")
my_string = list(str1)
for character in my_string:
if character == 'I':
character = '1'
if character == 'O':
character = '0'
''.join(my_string)
print(f"Version 2 with loop: {str1}")
# Дано дані (ім'я та вік) побудувати привітання за шаблоном
# Vasya, 23, Dear <name> we are happy to congratulate you with your <age> birtday
name = input("Please enter your name: ")
age = input("Please enter your age: ")
print(f"Dear {name}, we are happy to congratulate you with your {age} birthday")