php Salom Botir aka echo Botir aka templateni qayerdan olsam bo ladi f

1
2
3
4
5
6
7
8
<?php
// Salom, Botir aka!
echo "Botir aka, templateni qayerdan olsam bo`ladi?";
for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
echo $i, ':';
}
?>