tcp ssh LISTEN 11804 sshd tcp localhost localdom postgres LISTEN 16354

1
2
3
tcp 0 0 *:ssh *:* LISTEN 11804/sshd
tcp 0 0 localhost.localdom:postgres *:* LISTEN 16354/postgres
tcp 0 0 altve.dottedmag.net:6887 *:* LISTEN 9233/rtorrent