знайти кількість елементів масиві len знайти кількість елементів масив

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
# - знайти кількість елементів в масиві
[1, 3, 5, 6] -> 4
len([1, 3, 5, 6])
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
[1, 2, 1, 2, 1, 3], 2 -> 2
[1, 2, 1, 2, 1, 3].count(2)
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
[1, 3, 5, 6, 8] -> 23
sum([1, 3, 5, 6, 8])
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
[1, 3, 5, 6, 8] -> 8
max([1, 3, 5, 6, 8])
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
[1, 3, 5, 6, 8] -> 4.6
sum([1, 3, 5, 6, 8])/len([1, 3, 5, 6, 8])
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
[1, 3, 5, 6, 8] -> '1 3 5 6 8'
list_text = []
for element in [1, 3, 5, 6, 8]:
list_text.append(str(element))
" ".join(list_text)
# - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
[1, 3, 5, 6, 8] -> [2, 9, 10, 18, 16]
counter = 1
new_list = []
for element in [1, 3, 5, 6, 8]:
if counter%2==1:
new_list.append(element*2)
else:
new_list.append(element*3)
counter+=1
print(new_list)
# - дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
[1, 3, 5, 6, 8] -> False
[7, 0, 14, 210] -> True
#list_to_check = [1, 3, 5, 6, 8]
list_to_check = [7, 0, 14, 210]
check_list = []
for element in list_to_check:
check_list.append(element%7)
print(sum(check_list)==0)
# - дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
[1, 3, 5, 6, 8] -> False
[1, 3, -5, 6, 8] -> True
list_to_check = [1, 3, 5, 6, 8]
#list_to_check = [1, 3, -5, 6, 8]
check_list = []
for element in list_to_check:
check_list.append(element<0)
print(True in check_list)
# - дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі парні числа
[1, 3, 5, 6, 8] -> [6, 8]
list_result = []
for element in [1, 3, 5, 6, 8]:
if element%2==0:
list_result.append(element)
print(list_result)
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
"quick brown fox jumps over the lazy dog" -> ['quick', 'brown', 'fox', 'jumps', 'over', 'the', 'lazy', 'dog']
("quick brown fox jumps over the lazy dog").split(" ")
# - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [7, 12, 1111, 19]
[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19][5:]
# - дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів словники (dict)
[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111]
[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19][1:-1]