Tipa tak

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Program Rico; { Inceputul programei }
var Sp, Sc, a, r: real; { Sp - suprafata patratului, Sc - suprafata cercului, a - latura, r - raza cercului inscris
(is de tip real, deoarece pot primi valori rationale, adica nu numai intregi }
begin { Incepe partea cu executarea }
write('a= '); { Afisam pe ecran 'a=' a - e latura decalarata la var }
readln(a); { citim lungimea laturei si o inscriem in variabila a de tip real }
{ Acum deja de citit nu mai ai ce, latura iti e deajuns, trebuie sa gasesti area figurilor cu simple formule matematice }
{ Suprafata patratului = a^2 (a la patrat), Suprafata cercului = 3.14 * r^2 }
{ Raza = 1/2 din diametru, latura patratului e diametrul cercului inscris }
r:=a/2;
Sp:=sqr(a); { Atribuim variabilei Sp care e de tip real suprafata patratului }
Sc:=Pi*sqr(r); { Respectiv suprafata cercului }
{ Gata, aici tu deja ai calculat tot ce-ti trebuie, tia ramas doar sa le afisezi }
writeln('Suprafata patratului = ', Sp:0:2); { 0 - tipa 0 spatii pina la valoare, 2 - dupa virgula cite cifre }
writeln('Suprafata cercului inscris in patrat = ', Sc:0:2);
end. { Sfirsitului intregului program }
{ Tat bredu ista din acolade nu trebuie sa-l scrii in caiet,
eu lam scris pentru tine macar cit de cit sa intelegi ce si cum merge }